Hjemmeside Kirke i byen Kirkennavn Kirkenrummet Vinduerne Orgel Et abend sind Histori Musikeksempel


Orgel

Det er en del af den kristne tros tradition, at de troende sammen med englene priser Gud med deres sang. Enhver, der tager del i en gudstjeneste eller en koncert i Skt. Nikolai, kan få et indtryk af denne tradition. Denne erfaring gøres total med den indre stilhed, der breder sig under aftenmeditationen - en stilhed, der lægger sig over lydene fra Südermarkt, og som stiger op under de høje piller. I Skt. Nikolai findes et af Nordeuropas mest betydnings-fulde renæssance-Orgler, bygget af den københavnske hoforgelbygger Nikolaus Maaß fra 1604 til 1609 på bestilling af kong Christian IV. Den 15 m høje og 7 m brede orgelfacade er et mesterværk af billedskæreren Heinrich Ringeringk fra Flensborg. Endnu i dag hører denne pragtfulde facade, dens kunstfærdige billedskærearbejde og orgelpulpituret til blandt de største orgelfacader i Nordeuropa. Instrumentet blev mellem 1707 og 1709 ombygget af Arp Schnitger og udvidet til et barokt orgelværk. I 1878 blev instrumentet igen ombygget og udvidet til et symfonisk orgel, denne gang af orgelfirmaet Marcussen fra Åbenrå. Planløse ombygninger i årene fra 1920 gjorde kun skade på det gamle instrument. Fra 1997 har man været igang med at virkeliggøre et meget entusiastisk projekt under ledelse af den internationalt anerkendte orgelbygger Gerald Woehl fra Marburg: For første gang i historien vil der fremkomme to forskellige instrumenter bag den nyrestaurerede facade:

I det historiske orgelhus opstår et vigtigt klangdokument med Arp Schnitgers orgel, det barokke orgel med de specielle kendetegn: modificeret middeltone-stemning og levende og åndende lufttilførsel fra 3 traditionelle kilebælge, egnet til autentisk gengivelse af den nordtyske barokmusik. Spillebordet (tre manualer og pedal) befinder sig ved hovedværket på Ringeringks gamle orgelpulpitur.
 Bagved står et symfonisk orgel med det særpræg, der kendetegner de store, franske romantiske orgler: moderne ligesvævende stemning og 6 magasinbælge, der forsørger dette store orgel med tilstrækkelig luft til at gøre det muligt at spille med homogen klang fra det sarteste pianissimo til et storslået symfonisk tutti. Dette andet orgel har et fritstående spillebord med fire manualer og pedal, der står på sangerpulpituret, samt et endnu ikke færdiggjort fjernværk på loftet over alterrummet. Når orglet bliver færdigt, vil Skt. Nikolai ikke kun have landsdelen Slesvigs største orgel, men også det mest enestående af sin slags. Et orgel, der i sin helhed forbinder den historiske arv gennem de sidste 400 år i Skt. Nikolai med moderne udvikling og formgivning.