Hjemmeside Kirke i byen Kirkennavn Kirkenrummet Vinduerne Orgel Et abend sind Histori Musikeksempel


Kirke i byen

Med sit grundareal på 52 x 21 m, en højde på ca. 40m til tagryggen og et tårn på 90 m er Skt. Nikolai den største kirke i byen, beliggende ved byens største markedplads, Südermarkt. I 1898 blev husene »Kattsund« på den sydlige og østlige side af kirken revet ned, ligesom også to større huse, der lå på kirkens nordlige side. Man kan stadig få et lille indtryk af, hvor mægtig kirken må have været i forhold til de omliggende lave huse. Går man fra indgangen til kirken op ad bakken, passerer man organistboligen, der i 1750 blev bygget op ad tårnet. I forlængelse af tårnet mod nord lå skolen, bygget i 1792 og drevet af kirken indtil første halvdel af det 19. årh., hvor den overgik til kommunal ejendom og blev udvidet med en etage mere. Det oprindelige »Diakonat« og senere præstebolig ligger med facade ud mod torvet og er bygget i barok stil. Skt. Nikolai menighed forstår sig selv som »kirke i byen«, og det betyder en særlig forpligtelse og et særligt ansvar. Skt. Nikolai lægger således på den ene side rum til centrale gudstjenester, højtideligheder, provstiets arrangementer og møder, på den anden side er sognet åbent for et mangesidet samarbejde og aktiviteter af vidt forskellig art, såfremt disse ikke er i modstrid med det kristne grundlag og dets selvforståelse. Lokalerne i »Altes Pastorat« står til rådighed for forskellige foreninger og institutioner, men kan også udlejes til lokale grupper. Det kendetegner sognet, at såvel politiske som historiske begivenheder har deres plads og bliver inddraget i forskellige arrangementer.Efter den 11. september 2001 blev der holdt en gudstjeneste til minde om de mange terrorofre. Hvert år den 9. november mindes de mange jøder, der omkom i krystalnatten 1938. Siden slutningen af 70erne har arbejdet for fred og økumene haft sin plads i kirken.Kirken bruges til åbne diskussioner om temaer, der angår hele befolkningen. I sommeren 2000 samledes arkitekter, borgere, politikere og byplanlæggere til en 3-dages idéworkshop om udvikling af Südermarkt, et tema, der gennem flere årtier til stadighed har bragt sindene i kog. Det er vigtigt for kirken, trods al åbenhed, at gøre den spirituelle udstråling i Skt. Nikolai nærværende. Udover at gå rundt og se på kirken eller at fordybe sig i personlig andagt har man mulighed for at meditere over korte, fremlagte tekster, at tænde et lys eller skrive i bønnebogen. Orgelmusik, udstillinger og aktiviteter indbyder til at blive længere i kirken. Kirken inviterer hjerteligt til personlig stilhed og meditation – også i hverdagen.