Hjemmeside Kirke i byen Kirkennavn Kirkenrummet Vinduerne Orgel Et abend sind Histori Musikeksempel


En kirke for alle sanser

Det er tydeligt, at et besøg i Skt. Nikolai hovedsageligt appellere til øjne og ører, og dog tales der også til de andre sanser. De omhyggeligt forberedte og udformede gudstjenester, de liturgiske og musikalske fester, udstillinger, spændende koncerter med det kendte »Sankt Nikolai Chor«, men også mere indadrettede arrangementer som fredsbøn under internationale kriser, ugentlige meditationer samt gregoriansk sunget aftenbøn er eksempler på et mangfoldigt spirituelt liv i Nikolaikirken. Duft og lugt forandrer sig sammen med vejret og årstiderne. Forskellige stemninger møder den besøgende: Duften af grannåle fra adventskransen og juletræerne om vinteren, den søde varme duft af frugter og korn fra høstgudstjenesten om efteråret eller duften af de levende lys. Ved en adventsvesper med gregoriansk sang kan kirken fyldes af røgelsesduft. Selv flere dage senere reagerer følsomme protestantiske næser! I indbydelsen til nadverfejringen ved en tysk gudstjeneste lyder det: »Smag og se, at Herren er god ... « - det er det, man kan opleve her i kirken. Stryg med hænderne over de ujævne munkesten på de næsten to meter tykke piller.

Tag skoene af og gå barfodet over stenfliserne og mærk de afrundede relieffer på de gamle gravsten. Også på den måde kan man opleve kirkerummet og måske gøre helt nye og uventede erfaringer. Hver historisk periode har sine særlige udtryksformer mht. tro og fromhedsliv, og disse har alle sat deres spor i kirken.
 Gravstenen »de Zule« ved østenden i sydskibet (1341, fra den forrige kirke). Stenene, der blev omarbejdet til nye i år 1590 og 1730. Prædikestolen fra 1570, rokokoaltertavlen, der er helt af træ, og ikke af marmor, som det ser ud til. »Der Lichtträger« fra 2001 (nr. 16). Omkring midsommer arrangeres hvert andet år en »Nacht der Chöre« – korenes nat. Her mødes talrige kor fra byen og omegnen og fylder kirken med sang sammen med flere hundrede besøgende.